Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

Wetswijziging appartementsrecht dichterbij!

Op 30 mei 2016 is door de Koning aan de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek inclusief Memorie van Toelichting aangeboden. De verwachting is dat de wetswijziging na de parlementaire behandeling op 1 januari 2017 in werking zal treden.

Lees meer...

VVE ontvangt eerste Energiebespaarlening

De VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat, welke bij ons in beheer is, heeft op 9 december 2015 de eerste Energiebespaarlening ontvangen uit handen van minister Blok. Deze lening wordt gebruikt voor de gevelisolatie, het aanbrengen van ledverlichting en plaatsen van HR-ketels. Hierdoor zullen de kosten voor het elektriciteits- en gasverbruik met 30% dalen en hierdoor zullen ook de woonlasten dalen.

Lees meer...