VVE ontvangt eerste Energiebespaarlening

De VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat, welke bij ons in beheer is, heeft op 9 december 2015 de eerste Energiebespaarlening ontvangen uit handen van minister Blok. Deze lening wordt gebruikt voor de gevelisolatie, het aanbrengen van ledverlichting en plaatsen van HR-ketels. Hierdoor zullen de kosten voor het elektriciteits- en gasverbruik met 30% dalen en hierdoor zullen ook de woonlasten dalen.

Als beheerder hebben wij de VvE ondersteunt in de begeleiding van het proces om deze lening te verkrijgen. Deze begeleiding bestond uit het organiseren van de ledenvergaderingen, het financieel onderbouwen van de dekking van de lening en het opstellen van een MJOP.

 Lees hier hetpdfbericht in VVW Magazine