Onze werkwijze

We doorlopen de onderstaande fasen tijdens onze samenwerking.

1. Offertefase

 • kennismaking met VvE bestuur
 • inventarisatie van de benodigde beheerdiensten
 • bedrijfspresentatie van onze beheerdiensten (optioneel)
 • offerte van de gekozen dienstverlening

2. Opstartfase

 • maken van werkafspraken en vastleggen van bevoegdheden met het VvE bestuur
 • bestuderen van juridische documenten, zoals Splitsingsakte, -reglement en -tekening
 • VvE beheer softwarepakket afstemmen op de VvE en juridische documenten
 • Overzetten van machtigingen bij bank en Kamer van Koophandel (KvK)

3. Beheerfase

ALV en communicatie

 • voorbereiden en bijwonen van de ALV en het opstellen van agenda en notulen
 • communiceren met VvE bestuur en appartementseigenaren
 • adviseren van VvE bestuur en appartementseigenaren
 • wijzen op verplichte en urgente VvE zaken (verzekeringen, inschrijving KvK)
 • uitvoeren van vergaderbesluiten
 • bijhouden van register van eigenaren en gebruikers
 • archiveren van VvE administratie conform bewaartermijn

Financiƫle zaken

 • bijhouden van financiĆ«le administratie en opstellen van balans, exploitatie-begroting en exploitatierekening
 • incasseren van (achterstallige) VvE bijdragen
 • verwerken van dagelijkse facturen
 • berekenen van het aandeel in het onderhoudsfonds (per appartementsrecht) ten behoeve van de belastingaangifte

Onderhoud en offertes

 • opvragen en vergelijken van offertes van bedrijven
 • verrichten van conditiemetingen en opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)
 • ontvangen en uitzetten van reparatieverzoeken / storingen