Prijsgenerator

Met de prijsgenerator kunt u per dienst aangeven of u deze door Artea wilt laten uitvoeren of dat u deze in eigen beheer wilt houden. Indien u diensten in eigen beheer houdt leidt dit tot lagere beheerkosten.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief portokosten en per jaar.

Aantal appartementen  

 

Secretarieel beheer leden  
Verwerken ledenmutaties vóór en na verkoop  
Informatievoorziening aan nieuwe leden  
Bijhouden register van eigenaren  
Muteren KvK  
Tarief

 

Secretarieel beheer vergadering  
Organiseren, convoceren en bijwonen één ALV (maximaal 3 uur)  
Notuleren van één vergadering  
Verzenden notulen  
Uitvoeren van vergaderbesluiten  
Archivering met inachtnemening van bewaartermijn  
Verzorgen correspondentie gelieerd aan de VvE  
Overleg met het bestuur tweemaal per jaar max. 2 uur  
Tarief

  

Financieel beheer  
Incasseren van bijdragen  
Verwerken dagelijkse facturen  
Verzorgen fiattering naar bestuur  
Verzorgen noodzakelijk corrrespondentie crediteuren  
Verzorgen van de verzekeringen  
Opmaken van de jaarrekening  
Opmaken van de exploitatiebegroting  
Openen en beheren van de bankrekeningen  
Verwerken dagelijkse inkomsten   
Bewaken van betalingsachterstanden  
Nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers  
Verzorgen noodzakelijk corrrespondentie debiteuren  
Tarief

 

Technisch beheer  
Het behandelen van dagelijkse onderhoudsklachten  
Het steekproefgewijs uitvoeren van controle op werkzaamheden  
Het controleren van onderhoudsschema's  
Het contacthouden met onderhoudsfirma's  
Het advies geven ten aanzien van dagelijkse werkzaamheden  
Het opvragen van offertes bij onderhoudsfirma's  
Het afsluiten van onderhoudscontracten  
Het inspecteren van het gebouw  
Tarief

 

VvE  
Contactpersoon  
Adres   

E-mail  
Artea beheer prijs generator